Zpět

Datum: 10.05.2023
V ordinaci přítomna pouze sestra

Lékař pro sestru na telefonu, v akutních případech zastupuje MUDr. Kotyzová Opatov